Na szkoleniu/Na školení

Wolontariat Europejski to nie tylko praca, ale również możliwość poznawania Republiki Czeskiej. I tak, miałyśmy okazję spędzić tydzień w uroczym czeskim miasteczku o nazwie Rožmberk nad Wełtawą.  To właśnie tam odbyło się nasze pierwsze spotkanie z osobami, które niedawno rozpoczęły swój EVS w Czechach.  Przez kilka dni mieszkałyśmy w pensjonacie znajdującym się w odrestaurowanych pozostałościach rožmbrskiego zamku z XIII w.

Czechy 2014 182Rožmberk nad Wełtawą znajduje się na południu Czech, nieopodal czesko-austriackiej granicy. Miasteczko, w sezonie letnim pełne turystów, podczas naszego wyjazdu było ciche i puste. Ta aura dodawała mu jednak jeszcze większego klimatu, a nam – wolontariuszom – pomogła w lepszym zrozumieniu zadań, które przygotowali dla nas trzej sympatyczni trenerzy.

Przez cały tydzień miałyśmy możliwość uczestnictwa w ciekawych warsztatach o rozmaitej tematyce, m.in. o edukacji nieformalnej, zarządzaniu mini projektami czy specyfice międzykulturowości. Każde z przygotowanych zadań sprzyjało współpracy, dlatego szybko poznałyśmy resztę grupy. Praca
z 25 osobami z całej Europy była różnorodna, ciekawa i bardzo wesoła. Każdy z wolontariuszy miał okazję zaproponować też własny pomysł na aktywizację grupy – my postawiłyśmy na polskie łamańce językowe i zabawę „secret friend”, w której chodzi o zaskakiwanie wylosowanej osoby miłym uczynkiem lub wiadomością.

Nasz wolontariat wykonujemy w Czechach, dlatego całe spotkanie było wzbogacone w wątki czeskie. Uczyliśmy się języka, rozmawialiśmy o historii Czech w XX w. i o tym jak postrzegamy ludzi żyjących tutaj. Był też wieczór z filmem czeskim i wycieczka do jednego z najpiękniejszych miast jakie dotąd zobaczyłyśmy w Czechach – Českého Krumlova, oddalonego jedynie o 20 km od Rožmberku.

Czechy 2014 305Wycieczka do Českého Krumlova była niezwykła nie tylko ze względu na wyjątkowość tego miasta, ale także dzięki zadaniom, które musieliśmy w nim wykonać. Pytaliśmy Czechów mieszkających w Českém Krumlově, o to jak się im żyje i co, ich zdaniem, jest tematem tabu w państwie. Zaczepieni przez nas Czesi byli w większości otwarci i chętni do dzielenia się swoimi refleksjami. Dla nas było to zupełnie nowe poznawanie nieznanego miejsca

EDS to není jenom práce, ale také příležitost poznávat Českou republiku. Díky ní jsme měly možnost pobývat týden v malebném městečku, které nese název Rožmberk nad Vltavou. Zde, konalo se setkaní vśechních lid, kteřý jsou v České republice na EDSu. Přez celý tyden jsme bydlely v penzione, který je častiou obnovénécho rożmberského zamku z XIII. století. 

Czechy 2014 190Rožmberk nad Vltavou je v Finch Čechach, kousek od česko-rakouské hranicy. Městečko, je plne turistů o prazdninách, ale ted było ono tiche a prazdné. Tento aura přidavala ješte vic kouzlé.  A nám, dobrovolnikom, přispívala do lepšicho pochopení ukolů, které připravily pro nás tří sympatický školitele.

Přez celý tyden jsme mochly zučastnít zajimavé workshopy, a mezí tem o naformalním vzdělavaní, řišení mini projekt, nebo o zvlaštností mezikulturality. Každy ukol dava možnost na spoluprace a tem samem brzo jsme poznaly zbytek skupiny. Spolupraca z 25 lidí z celé Evropy była růžnorodná, zajimavá a občas i srandová. Každy dobrovolnik mohl nabídnout kratkou aktivitu pro celé  skupiny. My  jsme výbraly polské jazykolamy a hre „secret friend”, ktéré hlavní myslenka to překvapit vylosovanou osobu nějakým činem nebo zprávou.

Místem konaní  našecho dobrovolnictvi jsou Čechy, tak nemochlo chybet i české fabuly. Učily jsme se češtinu, mluvily jsme o české history XX. století, a o tem jak vnímame lidí zde. Konal se taky filmom večírék a taky výlet do Českého Krumlova – ktérý je 20 kilometrů od Rožmberku.

Czechy 2014 211Výlet do Českého Krumlova byl ojedínělý nejenom diký městu, ale taký diky ukolom ktére připravili naší školitele. Tak jsme ptalí Čechu jak Jim je v Českým Krumlově, jak se jíj žije, jake, myslou że je tabu v Čechach. Ptaní Češí v mnoho připada byli hodný, otveření a ochotní do vyložení svoích dojmů. A pro nas to był uplné noví způsop na poznaní místa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *